Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Doktorske disertacije

 

  1. Ivana Petrošanec-Pišl (2020.)Potencijal kompostiranja otpadne mase iz destilacije voća i žitarica. Prihvaćena tema doktorske dizertacije, 22. prosinca 2020., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti, smjer Agrokemija. Mentor prof. dr. sc. Zdenko Lončarić