Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Partneri, suradnici i proizvodni kapaciteti

 

Proizvodni kapaciteti:


Partneri na projektu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Suradnici: Ciprijanović d.o.o., PP Orahovica, Unikom d.o.o., Solitudo-eko obrt za uzgoj, IPK Erdutski vinogradi d.o.o., Kanaan d.o.o.