Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

UZI – Inovativna proizvodnja organskih gnojiva

 

Kraj provedbe projekta 

Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)

 

Dana 20. lipnja 2023. godine završena je provedba projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“.


Ukupna vrijednost projekta iznosila je 7.326.749,73 kuna, od čega je 5.089.138,20 kuna financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program konkurentnost i kohezija).  


Iako je inicijalno razdoblje provedbe projekta planirano u periodu od 36 mjeseci, odnosno od 20.12.2019. godine do 20.12.2022. godine, no odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja projekt je produžen za dodatnih 6 mjeseci, kako bi se u potpunosti implementirale određene projektne aktivnosti, osobito aktivnosti diseminacije rezultata provedenih istraživanja, koje je u velikom dijelu bile nemoguće pravovremeno provesti, zbog poteškoća izazvanih pandemijom korona virusa. 


Nositelj projekta bio je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, u partnerstvu sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek te Odjelom za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Provedba projekta rezultirala je povećanjem vlastitih kapaciteta za provođenje vrhunskih istraživanja i zadovoljavanje potreba gospodarstva, što je i bio glavni je interes znanstvenih organizacija uključenih u ovaj projekt. Povećanju navedenih kapaciteta doprinijela je i nabava značajnih količina potrošnog istraživačkog materijala, koji je korišten u svrhu provođenja brojnih laboratorijskih analize te nabava istraživačke (laboratorijske) opreme.


Povećan je opseg, kvaliteta i relevantnost znanstvenih publikacija u području biotehničkih, odnosno prirodnih znanosti, intenzivirane su interdisciplinarne istraživačke aktivnosti i oplemenjena je kvaliteta nastavnih djelatnosti. 


U okviru projekta do sada su objavljeni i kao indikatori projekta odobreni sljedeći znanstveni radovi: 

1.     Selenuim Biofortification of Soybean Influences Physiological Responses of Seedlings to Osmotic Stress

2.     Vermicomposting - Facts, Benefits and Knowledge Gaps

3.     Combining Selenium Biofortification with Vermicompost Growing Media in Lamb's Lettuce

4.     Circular Economy and Agricultural Waste Management in Croatia

5.     Composition of Substrates for Seedling Production Affects Earthworm Behavior

6.     Digestate management and processing practices: A review 

7.     Modelling Leverage of Different Soil Properties on Selenium Water-Solubility in Soils of Southeast Europe.


Preostali radovi potrebni kao pokazatelji uspješnosti implementacije projektnih aktivnosti, odnosno rezultata projekta, u postupku su objavljivanja, što će biti realizirano najkasnije u roku godinu dana od dana završetka projekta.


U konačnici, projekt je ostvario zadane ciljeve i rezultate, čime je omogućen transfer tehnologije u gospodarski sektor te su stvorene određene znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti.

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za pokretanje projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“ - 20.12.2019.

 

Svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ održana je 20. prosinca 2019. u Agenciji za visoko obrazovanje.


Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Odjelom za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prijavio zajednički projekt Ulaganje u znanost i inovacije „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“. Voditelj projekta FAZOS-a je prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, koordinatorica aktivnosti PTFOS-a je izv. prof. dr. sc. Marina Tišma, a koordinatorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je doc. dr. sc. Mirna Velki. Ukupna vrijednost projekta je 7.326.749,73 kn, iznos koji financira EU je 5.089.138,20 kn, a trajanje projekta je 36 mjeseci. Ugovor su potpisali prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, Tomislav Petrić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Uvodna konferencija projekta Ulaganje u znanost i inovacije

  

„Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“

 

Početna konferencija projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica KK.01.1.1.04.0052“ održana je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (Aula Magna) 24. srpnja 2020. u 11:00 h.


Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek zajedno s projektnim partnerima Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Odjelom za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provodi projekt Ulaganje u znanosti i inovacije „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Uvodnu konferenciju projekta otvorio je prof. dr. sc. Zdenko Lončarić te je okupljenim sudionicima predstavio najvažnije informacije projekta i prikazao dinamiku provedbe pokusnih istraživanja. Prilikom prezentacije također su navedene i istraživačke obveze svih članova projektnog tima. 


Prvo izlaganje s temom „Industrijska biotehnologija“ imala je predstavnica projektnog tima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek izv. prof. dr. sc. Marina Tišma. Prilikom izlaganja prikazala je osnovne ideje provedbe pokusnih istraživanja njezinoga projektnoga tima. Nakon prve prezentacije uslijedilo je izlaganje doc. dr. sc. Mirne Veliki s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temu „Testiranje supstrata i organskih gnojiva – fiziološki odgovor biljaka i gujavica“. Zadnje izlaganje na početnoj konferenciji imao je voditelj projekta prof. dr. sc. Zdenko Lončarić na temu „Razvoj projektne ideje“ gdje je prikazao izgradnju kompostnika na kompostani gradskog komunalnog poduzeća Unikom d.o.o.