Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

UZI – Inovativna proizvodnja organskih gnojiva

Web stranica FAZOS-a

  

Osnovne informacije o provedbi projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“

 

Poveznica na objavu: http://www.fazos.unios.hr/hr/znanost-i-istrazivanje/znanstveni-projekti/znanstveni/konkurentnost-i-kohezija/   

Osječka TV 07.01.2020. 

  

Akademska četvrt-video prilog 10:10-14:12

Predstavljanje projekta Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)

 

Poveznica na objavu: https://www.youtube.com/watch?v=GyJFLASO2NI

AgroGlas 20.05.2020.

 

„Još o organskim gnojivima“

Povećanje vlastitih kapaciteta za provođenje vrhunskih istraživanja i zadovoljavanje potreba gospodarstva glavni je interes znanstvenih organizacija uključenih u projekt. Posljedično, istraživači će povećati opseg, kvalitetu i relevantnost znanstvenih publikacija u području biotehničkih odnosno prirodnih. znanosti, intenzivirati interdisciplinarne istraživačke aktivnosti i oplemeniti kvalitetu nastavnih djelatnosti, stoji u kratkom opisu projekta za čijim rezultatima postoji i potreba među predstavnicima gospodarstva. Provedba projekta omogućit će unapređivanje tehnologije proizvodnje povrća, unapređivanje uzgoja presadnica cvijeća i ukrasnih lončanica, razvoj tehnologija proizvodnje komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica povrća i cvijeća, razvoj proizvodnje i upotrebe uređaja i opreme za kompostiranje i peletiranje te unaprjeđivanje tehnologije proizvodnje mikrobioloških preparata koji će se koristiti kao komponente i/ili kao kondicioneri pri proizvodnji komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata, uvjereni su partneri na projektu, koji će projektom, osim transfera tehnologije u poslovni sektor, djelovati u smjeru postizanja znanstveno-nastavne izvrsnosti uključenih istraživača i transfera znanja i tehnologije na znanstvenike istraživačkih centara na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Planirano je 11 znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi “Web of Science”. Provedbom projekta stvorit će se znanstvene, gospodarske i društvene vrijednosti, zaključuje se na kraju.

 

Poveznica na objavu: PROMO materijal8 VisibilityAgroglas 2020-05-20

Sveučilišni glasnika kao podlistak Glasa Slavonije 26.06.2020.

 

Projekt „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica“ (KK.01.1.1.04.0052)

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) potpisali su u prosincu 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica“. Projekt je izabran za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv. Taj Poziv pokrenut je u okviru prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, posebnog cilja „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj i Kohezijskoga fonda.

 

Poveznica na obajvu: PROMO materijal8 VisibilitySveucilisni-glasnik-59.pdf

HRT Radio 24.07.2020.

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek nositelj je projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica", vrijednog sedam i pol milijuna kuna. Riječ je zapravo o vlastitoj proizvodnji organskih peletiranih gnojiva iz ostataka u poljoprivrednoj proizvodnji.


Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a usmjeren je na gospodarenje organskom tvari - od žetvenih ostataka do stajskih gnojiva te čak i ostataka iz klaoničke proizvodnje, zatim iz šumarske i prehrambene industrije. Koristili bismo i ostatke  iz rada komunalnih poduzeća te biootpad iz domaćinstva. Sve to želimo integrirati u ono što nam nedostaje, jer na našem tržištu nemamo vlastitu proizvodnju peletiranih organskih gnojiva i vlastitu proizvodnju supstrata za uzgoj presadnica. Te komponente uvozimo izvana ili kao gotove proizvode po vrlo visokim cijenama, a imamo tri institucije koje zajednički rade (FAZOS, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Odjel za biologiju) i mogu ponuditi rješenje za proizvodnju konačnog proizvoda. Očekujemo da će poljoprivrednici naći svoj interes u tome i uključiti se u jedno vrlo heterogeno područje - od malih proizvođača do velikih pogona", rekao je voditelj projekta, inače prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom na FAZOS-u Zdenko Lončarić.  


Poveznica na objavu: https://radio.hrt.hr/clanak/i-domaca-poljoprivreda-moze-biti-inovativna/238530/

Facebook (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) 24.07.2020.

 

Poveznica na objavu: https://www.facebook.com/FAZOS.Osijek/posts/170610074520516,https://www.facebook.com/FAZOS.Osijek/posts/170708351177355

Facebook (Odjel za biologiju Osijek) 24.07.2020.

 

Poveznica na objavu: https://www.facebook.com/OdjelZaBiologiju/posts/3082489618515716

Facebook (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek) 28.07.2020.

 

Poveznica na objavu: https://www.facebook.com/103694960425255/posts/757829951678416/

Agroklub 29.07.2020.

 

Prvi u Hrvatskoj: FAZOS pokrenuo projekt proizvodnje organskih peletiranih gnojiva


Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek nositelj je projekta Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica, vrijednog sedam i pol milijuna kuna. Riječ je zapravo o vlastitoj izradi organskih peletiranih gnojiva iz ostataka u poljoprivredi.

"Projekt je usmjeren na gospodarenje organskom tvari iz poljoprivredne proizvodnje, od žetvenih ostataka do stajskih gnojiva pa čak i ostataka iz klaoničke te iz šumarske i prehrambene industrije. Koristili bismo i ostatke iz rada komunalnih poduzeća te biootpad iz domaćinstva. 

Sve ovo želimo integrirati u izradu onoga što nam nedostaje jer na našem tržištu nemamo dostatnu vlastitu proizvodnju peletiranih organskih gnojiva niti supstrata za uzgoj presadnica“, rekao je voditelj projekta, inače prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom na FAZOS-u prof.dr.sc. Zdenko Lončarić.


Poveznica na objavu: https://radio.hrt.hr/clanak/i-domaca-poljoprivreda-moze-biti-inovativna/238530/

AgroGlas 12.08.2020.

 

Otvara se put domaćoj proizvodnji organskih gnojiva i supstrata 

 

Dvadeset i šest istraživača s tri znanstvene ustanove – Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Prehrambeno tehnološkog fakulteta i Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku kao partnera, radit će na nedavno predstavljenom projektu „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica“ u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija, vođeni idejom stvaranja više prototipova peletiranih organskih gnojiva i supstrata te angažiranja i motiviranja privrednika da krenu u takvu proizvodnju. Za tu će namjenu do konca 2022. godine utrošiti nešto više od 7,3 milijuna kuna, pri čemu očekuju nepovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od približno pet milijuna kuna. Doista interdisciplinarna tema, jer je sam motiv za prijavu ovog projekta višestruk. Od gospodarenja organskim otpadima iz poljoprivredne, prehrambene i šumarske industrije, komunalnog otpada, kao i onih iz domaćinstava, dok istovremeno imamo veliki potencijal poljoprivredne proizvodnje, posebice u smjeru ekološke, a nedostaju nam organska gnojiva, borimo se s degradacijom tala, održanjem razine humusa, pa bismo on- da umjesto uvoza peletiranih organskih gnojiva i supstrata mogli i proizvoditi svoje. U tom se smjeru povezujemo i s industrijom i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, čak i srednjim školama te pokušavamo stvoriti kritičnu masu za kreiranje novih tehnologija i novih proizvoda - izjavio je na uvodnoj konferenciji prof. dr. sc. Zdenko Lončarić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), nositelja projekta.

 

Poveznica na objavu: PROMO materijal8 VisibilityAgroglas 2020-08-12Agroglas 202-08-12.pdf