Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Uvodna konferencija projekta Ulaganje u znanost i inovacije

  

„Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“

 

Početna konferencija projekta „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica KK.01.1.1.04.0052“ održana je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (Aula Magna) 24. srpnja 2020. u 11:00 h.


Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek zajedno s projektnim partnerima Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Odjelom za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provodi projekt Ulaganje u znanosti i inovacije „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Uvodnu konferenciju projekta otvorio je prof. dr. sc. Zdenko Lončarić te je okupljenim sudionicima predstavio najvažnije informacije projekta i prikazao dinamiku provedbe pokusnih istraživanja. Prilikom prezentacije također su navedene i istraživačke obveze svih članova projektnog tima. 


Prvo izlaganje s temom „Industrijska biotehnologija“ imala je predstavnica projektnog tima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek izv. prof. dr. sc. Marina Tišma. Prilikom izlaganja prikazala je osnovne ideje provedbe pokusnih istraživanja njezinoga projektnoga tima. Nakon prve prezentacije uslijedilo je izlaganje doc. dr. sc. Mirne Veliki s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temu „Testiranje supstrata i organskih gnojiva – fiziološki odgovor biljaka i gujavica“. Zadnje izlaganje na početnoj konferenciji imao je voditelj projekta prof. dr. sc. Zdenko Lončarić na temu „Razvoj projektne ideje“ gdje je prikazao izgradnju kompostnika na kompostani gradskog komunalnog poduzeća Unikom d.o.o.

 

Medijske objave o uvodnoj konferenciji: