Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta

Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)

Nositelj projekta

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek

Partneri na projektu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fond

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program

Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna vrijednost projekta

7.326.749,73 kuna

EU sufinanciranje projekta

5.089.138,20 kuna

Razdoblje provedbe projekta

20.12.2019. – 20.12.2022. (36 mjeseci)